ALSATKİRALIK - HEPSİNI ARA - ARIYORUZ
No 92 Utku Apt. kat 1
Konyaaltı / Arapsuyu
07070, Antalya
Gönder
lineerkostik2022@gmail.com $message=json_decode($_POST["message"]); $message_id=xdenc($message->message_id); $product_id=xdenc($message->product_id); $project_id=xdenc($message->project_id); $message_type_id=$message->message_type_id; $message_location=""; if(@$message->location){ $message_location=$message->location; } $toemail=""; if(@$message->toemail){ $toemail=$message->toemail; } $message_title=enc_str($message->message_title); $message_title=str_replace("'", "", $message_title); $message_title=str_replace("`", "", $message_title); $message_title=str_replace("\\", "", $message_title); $message_title_clean=str_replace("
", " ", $message_title); $message_title_clean=str_replace("", "", $message_title_clean); $message_title_clean=str_replace("", "", $message_title_clean); $message_photo=$message->photo; $message_dialog_title=$message->dialog_title; $product_link=$message->product_link; $message_createdate=date("d m , Y, H:i"); if ($message_location!="") { $message_body=enc_str($message->message_body."
".lbl("location").":".$message_location); } else { $message_body=enc_str($message->message_body); } $from_member_id=xdenc($message->from_member_id); $from_name=enc_str($message->from_name); $from_email=$message->from_email; $from_email=$message->from_email; $pos1=stripos($from_email, "serelladavid"); $pos2=stripos($from_email, "qq.com"); $pos3=stripos($from_email, "adamspatrick"); $pos4=stripos($from_email, "dahab"); $pos5=stripos($from_email, "adisadahab"); if ($pos1 !== false || $pos2 !== false || $pos3 !== false || $pos4 !== false || $pos5 !== false) { $send_status=new stdClass(); $send_status->result = 0; $send_status->error=""; echo json_encode($send_status); return; } $from_phone=enc_str($message->from_phone); if ($message->want_to_buy) {$want_to_buy=enc_str($message->want_to_buy);} else {$want_to_buy=null;} if ($message->want_to_sell) {$want_to_sell=enc_str($message->want_to_sell);} else {$want_to_sell=null;} if ($message->want_to_rent) {$want_to_rent=enc_str($message->want_to_rent);} else {$want_to_rent=null;} if ($message->want_to_give_rent) {$want_to_give_rent=enc_str($message->want_to_give_rent);} else {$want_to_give_rent=null;} $to_member_id=xdenc($message->to_member_id); $to_firm_id=xdenc($message->to_firm_id); if ($to_member_id>0) { $sql="select m.id as to_member_id, concat(m.name, ' ', m.surname) as full_name, email from member m where id=$to_member_id"; } else { $to_member_id=0; $sql="select m.id as to_member_id, concat(m.name, ' ', m.surname) as full_name, m.email from member m inner join firmfast f on f.id=m.fk_firm where m.fk_role=1 and f.id=$to_firm_id"; } $members=get_rows($sql); if(count($members)>0 && $to_member_id==0){ $member=$members[0]; $to_member_id=$member["to_member_id"]; } $sql="insert into message"; $sql.=" set fk_message=$message_id, fk_product=$product_id, fk_project=$project_id, fk_messagetype=$message_type_id, title='$message_title', body='$message_body',"; $sql.=" from_fk_member=$from_member_id, from_name='$from_name', from_email='$from_email', from_phone='$from_phone',photo='$message_photo',"; if ($want_to_buy!="" && $want_to_buy!=null) {$sql.="want_to_buy='$want_to_buy',";} if ($want_to_sell!="" && $want_to_sell!=null) {$sql.="want_to_sell='$want_to_sell',";} if ($want_to_rent!="" && $want_to_rent!=null) {$sql.="want_to_rent='$want_to_rent',";} if ($want_to_give_rent!="" && $want_to_give_rent!=null) {$sql.="want_to_give_rent='$want_to_give_rent',";} $sql.=" to_fk_member=$to_member_id, to_fk_firm=$to_firm_id"; $result=insert($sql); echo xenc($result); $want=""; if ($want_to_buy!="" && $want_to_buy!=null) {$want.=$want_to_buy."
,";} if ($want_to_sell!="" && $want_to_sell!=null) {$want.=$want_to_sell."
,";} if ($want_to_rent!="" && $want_to_rent!=null) {$want.=$want_to_rent."
,";} if ($want_to_give_rent!="" && $want_to_give_rent!=null) {$want.=$want_to_give_rent."
,";} $message_body=$want.$message_body; if(count($members)>0){ $member=$members[0]; $msg=new stdClass(); $msg->to=new stdClass(); if ($toemail!="") { $msg->to->name=$toemail; $msg->to->email=$toemail; } else { $msg->to->name=$member["full_name"]; $msg->to->email=$member["email"]; } $msg->subject="EMLAK KUTUSU "." ".lbl("new_message")." ".$from_name."/ ".$message_dialog_title." ".$message_title_clean; $html=""; $html.="".$message_dialog_title." ".$message_title_clean.""; $html.=""; $html.=""; if ($product_id>0 || $project_id>0) { $html.=""; $html.=""; $html.=""; } $html.=""; $html.=""; $html.=""; $html.=""; $html.="
"; $html.=""; $html.=""; $html.=""; $html.=""; $html.=""; $html.=""; $html.=""; $html.="
".$message_title_clean."".$message_title."
"; $html.="
"; $html.=""; $html.=""; $html.=""; $html.=""; $html.=""; $html.=""; $html.=""; $html.="
".$message_dialog_title."
".$message_body."
"; $html.="
"; $html.=""; $html.=""; $html.=""; $html.=""; $html.=""; $html.=""; $html.=""; $html.="
".$message_createdate."
".$from_name."
".$from_email."
" .$from_phone."
"; $html.="
"; $html.=""; $html.=""; $msg->body=$html; $result=send_email_raw_emlakkutusu($msg); }

HARİTADA YERİMİZ

İLETİŞİM Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası iletişim bilgisi HEPSİNİ ARA - GÜVENLE ARIYORUZ,İletişim,Emlak, Komisyoncu, Emlak Ofis, Daire, Site, Kooperatif, Villa, Yalı, Köşk, Kosk, Yali, Müstakil, Ev, Mustakil, Ofis, Depo, Dukkan, Dükkan, Fabrika, Otel, Restorant, Restaurant, Bina, Konut, Turistik, Tarla, Sanayi Arsası, Arsa, Satılık, Satilik,Devir, Devre, Mülk, Mulk, Apartman, Restoran, Plaza HEPSİNİ ARA - GÜVENLE ARIYORUZ Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası iletişim bilgisi